Rhätische Bahn: 2019 was recordjaar maar 2020 is moeilijk

Gepubliceerd op 24 april 2020 om 16:16

Het boekjaar 2019 was voor de Rhätische Bahn (RhB) zeer succesvol. Het bedrijf boekte een recordwinst van CHF 5,4 miljoen. Met name de groei naar personenvervoer droeg daaraan bij. Ook de autotreinen wonnen in populariteit.

Het kostendekkingspercentage in het personenvervoer lag voor het eerst boven de 60 procent. De cijfers hebben geen betrekking op de divisie goederenvervoer. De divisie Infra liet een hoge winst zien ten gunste van de reserves. Dit komt vooral door lagere kosten voor tractie-energie en onderhoud. Na een veelbelovende start in de eerste twee maanden van 2020 maakt de RhB zich zorgen over de onvoorspelbare ontwikkeling van de coronacrisis in het lopende jaar.

In het boekjaar 2019 bedroeg de toename van het aantal passagierskilometers in het personenvervoer (exclusief Glacier Express) ongeveer 4,8%, wat tot uiting komt in de netto-omzet uit vervoersdiensten van 98,9 miljoen CHF (stijging van 6,2 miljoen CHF ten opzichte van het voorgaande jaar). De mate van kostendekking bereikte een piekwaarde van 60,3%. 

De autotreinen overtrof ook de verwachtingen en boekte een winst van CHF 1,6 miljoen. Voor de goederentak waren de cijfers minder rooskleurig en boekte de Rhätische Bahn een verlies van 1 miljoen CHF.

Vooruitzichten voor 2020: merkbare impact van de coronacrisis
De coronacrisis heeft sinds half maart ook de Rhätische Bahn volledig getroffen. In overleg met de federale overheid en het kanton kon de RhB het dienstregelingaanbod behouden. De effecten op de inkomsten evenals het verwachte resultaat aan het einde van het jaar zijn echter zeer groot. Veel minder reizigers zullen in 2020 de trein nemen. Een betrouwbare inschatting van de financiële impact op het boekjaar 2020 is op dit moment niet mogelijk. 

Foto: Rhätische Bahn